АКТИВНОСТИ

Состанок на Президиумот на ЕУРОМИЛ

Во текот на април 2016 година зедовме учество на состанокот на Президиумот на ЕУРОМИЛ во Подгорица, со цел запознавање на работата, целите и задачите на ЕУРОМИЛ.

Shares