АКТИВНОСТИ

Прием во ЕУРОМИЛ

На наше барање за прием на НСО како член набљудувач во ЕУРОМИЛ, истите одлучија да бидеме примени во членството унијата на воени синдикати како член набљудувач, со право за полноправно членство во наредните две години. Приемот официјално беше реализиран на состанокот на Президиумот на ЕУРОМИЛ во Берлин, каде што присуствуваа нашите претставници.

Shares